Privacy Policy

Deze site, TopLanguageJobs.com, is eigendom van en wordt beheerd door TopLanguageJobs.com Limited. TopLanguageJobs.com Limited is de gegevensbeheerder voor het doel van de Data Protection Act 1998.

Dit beleid en onze algemene voorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt.

Lees het volgende aandachtig door om onze werkwijzen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Als u niet akkoord gaat met onze verwerking van uw gegevens op de hieronder beschreven manier, dient u geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

 

Informatie die we mogelijk van u verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u verstrekt door formulieren in te vullen op onze site TopLanguageJobs.com (“onze site”). Dit omvat informatie die u ons verstrekt op het moment van registratie om onze site te gebruiken (inclusief informatie die u ons verstrekt op uw CV / CV).
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bijhouden.
 • We kunnen u ook vragen enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u hoeft hier niet op te reageren.
 • Details van transacties die u via onze site uitvoert met onszelf of met de agentschappen of werkgevers waarmee wij samenwerken.
 • Details van uw bezoeken aan onze site en de bronnen die u bezoekt.

U stemt ermee in dat wij de door u verstrekte informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, gevoelige persoonlijke gegevens) gebruiken om het wervingsproces voor u te vergemakkelijken en in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid. Hoewel we normaal gesproken geen “ gevoelige persoonlijke gegevens zullen zoeken” (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot gezondheid / handicap, ras / etniciteit, vakbondslidmaatschap, strafrechtelijke veroordelingen) van kandidaten, als u ervoor kiest om dergelijke gegevens aan ons te verstrekken, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van dergelijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Gebruik gemaakt van de informatie

We gebruiken de informatie die over u wordt bewaard op de volgende manieren:

 • Om u te voorzien van de diensten of informatie die u van ons vraagt ​​of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, waar u toestemming heeft gegeven om voor dergelijke doeleinden te worden benaderd.
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.
 • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken, of geselecteerde derden toestaan ​​uw gegevens te gebruiken, om u informatie te verstrekken over goederen en diensten die voor u van belang kunnen zijn en wij of zij kunnen hierover contact met u opnemen per post, telefoon of elektronisch.   
We onthullen geen informatie over identificeerbare individuen aan onze adverteerders, maar we kunnen hen voorzien van geaggregeerde informatie over onze gebruikers.

 

Openbaarmaking van uw informatie

Wij stellen uw persoonlijke informatie ter beschikking aan agentschappen en werkgevers die zich bij ons inschrijven of onze website gebruiken, die deze informatie vervolgens gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, post, fax of sms.

We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan een lid van onze groep, wat betekent onze dochterondernemingen, ons uiteindelijke holdingbedrijf en haar dochterondernemingen.

We kunnen uw persoonlijke informatie aan derden bekendmaken:

 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
 • Als TopLanguageJobs.com Limited of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde, in welk geval persoonlijke gegevens die zij over haar klanten in bezit heeft, een van de overgedragen activa zijn.
 • Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van TopLanguageJobs.com Limited, onze klanten of anderen te beschermen.

 

IP Addressen en Cookies

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, waaronder indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders of aan agentschappen of werkgevers te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en patronen van onze gebruikers en identificeren geen enkele persoon. 

Om dezelfde reden kunnen we informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik door een cookiebestand te gebruiken dat op de harde schijf van uw computer is opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons onze site te verbeteren en een betere en meer persoonlijke service te bieden.

U kunt weigeren om cookies te accepteren door de instelling in uw browser te activeren die kunt u het instellen van cookies weigeren. Als u deze instelling echter selecteert, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze site. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer u zich aanmeldt op onze site.

 

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers.    Als u een wachtwoord hebt gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor ons werkt of voor een van de agentschappen of werkgevers waarmee wij samenwerken. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

Uw rechten

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan derden te verstrekken. U kunt uw recht op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnerbureaus en werkgevers, adverteerders en gelieerde ondernemingen.  Als u een link naar een van deze websites volgt, houdt er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren.  Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

 

Toegang tot informatie

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor elk toegangsverzoek kan een vergoeding van £ 10 worden gevraagd om onze kosten te dekken door u informatie te verstrekken over de informatie die wij over u bewaren.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst kunnen aanbrengen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld.

 

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan [email protected]

--Web 3--